INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

Nejen v návaznosti na kurzy Vám můžeme nabídnout možnost individuální konzultace

Pro koho je určena:

Jestli si někdy sami kladete tyto otázky, tak u nás můžete najít odpověď:

 • Jsem nezaměstnaný/á vím, co hledám, ale nevím jak toho dosáhnout.
 • Jsem nezaměstnaný/á a nevím, co hledám.
 • Jsem zaměstnaný/á, ale nespokojený/á.
 • Jsem spokojený/á, ale chci se někam posunout a nevím, jaké mám podniknout kroky.

Hlavní témata/cíle poradenství jsou na Vašem uvážení:

 • Úprava životopisu a motivačního dopisu, aby zaujal zaměstnavatele.
 • Kde hledat na trhu práce.
 • Chci změnit specializaci a vyplatí se mi to?
 • Jak se chovat když nikdo neodpovídá na moje e-maily. Kde je možná chyba?
 • Jaké klást otázky, a jak se připravit na všeobecně pohovor.
 • Reálná zpětná vazba na to, jak působíte na okolí.
 • Chci být pozvaný/á na pohovor do konkrétní firmy.
 • Chci se v práci cítit méně stresovaný/á.
 • Chci pochopit okolí. Chci, aby mě pochopilo okolí.
 • Můžeme vytvořit simulovaný pohovor, abyste si vyzkoušeli jaké to je být na pohovoru a nebýt nervózní v reálném prostředí. („Těžce na cvičišti lehce na bojišti“)

JAK VŠE PROBÍHÁ:

 • Přihlásíte se přes e-mail nebo telefonicky.
 • Naznačíte téma, na které se chcete soustředit a zašlete svůj životopis (pro důkladnou přípravu na konzultaci s konzultantem).
 • Konzultace je dle Vašich potřeb na Vámi preferovaná témata.>
 • Velmi rádi se s Vámi domluvíme, dle Vašich potřeb.

  Můžete se přijít podívat na náš veřejný kurz zdarma a dozvědět se, jak napsat životopis. Poté si můžete dle svého uvážení domluvit individuální konzultaci.

  CENA:

  Díky tomu, že tato individuální konzultace již není pokryta sponzorskými dary, požádáme Vás o dar. Částkou 450 Kč/hodinu, podpoříte nejen činnost naší obecně prospěšné společnosti, ale také kurzy, které pořádáme pro Vás zdarma.