Pro zaměstnavatele

GENIXA nabízí zdarma podporu s interní komunikací a zároveň vyhledáním zaměstnanců ze znevýhodněné skupiny na trhu práce. Naši odborníci pořádají semináře pro zaměstnavatele, kde je informují o možnostech práce s lidmi, typů úvazků a výhodách pramenících z diverzity pracovního kolektivu.

Zaměstnavatelům nabízíme:

01Pořádání odborných přednášek, konferencí, seminářů, kurzů a školení,

02poradenskou činnost o výhodách a nevýhodách zaměstnávání diskriminovaných skupin,

03podporu při hledání finanční podpory pro nového zaměstnance,

04výpomoc s hledáním vhodného zaměstnance z ohrožené skupiny na trhu práce.

Dále můžeme nabídnout:

05OUTPLACEMENT PRO FIRMY

Jsme otevřeni participovat na Outplacementech vaší společnosti. Jsem schopni vám nabídnout služby, které by napomohli odcházejícím zaměstnancům na trhu práce.

  • Diskuze o problémech souvisejících s propuštěním zaměstnance.
  • Individuální diskuse ze zaměstnancem o jeho možnostech uplatnění na trhu práce.
  • Poradenství nad životopisem.
  • Nasměrování k pracovním pozicím (vytvoření akčního plánu hledání práce).
  • Příprava na osobní pohovor u budoucího zaměstnavatele.

Naše zkušenosti:

Během kariéry jsme participovali na velkých projektech zabývajících se Outplacementem.

Carrefour/TESCO (60 lidí)

Johnson Controls Automotive (800 lidí)

Flextronics (50 lidí)

FAURECIA Lecotex (550 lidí)