Reference

Kurz mě mile překvapil otevřeným přístupem lektorek. Skutečně jim šlo o to nám předat, podělit se o maximum svých zkušeností a poznatků. Ale ne jen dle jejich pocitů, snažily se vnímat i naše individuality, strachy, zábrany a postupně jsme se otevřely i my samy sobě a navzájem. Předaly nám praktické informace, které jsme si mohly na kurzu „osahat“, prožít a tak si je odnést sebou. Svým přístupem nám pomohly se vidět sebejistěji a věřit, že si můžeme dovolit jít za svými přáními a sny. Ze srdce Zorce, Ireně i Karolíně děkuji za veškerou podporu, otevřenost a příjemné klima, které hned od začátku vytvořily

Janková Simona

Díky neziskové společnosti Genixa jsme našli maminku po mateřské dovolené, která beze zbytku splňuje naše požadavky na nového zaměstnance. Chtěli bychom touto cestou poděkovat především paní Kusnjerové, která nám byla za všech okolností nápomocná, provedla předvýběr kandidátek a účastnila se všech pohovorů, na kterých jsme byli přítomní také my. Na pohovory nás dopředu připravila, proto jsme se mohli soustředit především na zodpovězení konkrétních dotazů, které nás nejvíce zajímají.

Genixu doporučujeme všem firmám, které uvažují o zaměstnání maminek po mateřské dovolené.

Stanislav Kašpar
Jednatel společnosti LANGEO s.r.o.

Dvojice kurzů "Jak napsat životopis, aby zaujal zaměstnavatele" a "Jak se připravit na pohovor u zaměstnavatele" pořádané společností Genixa o.p.s., patří k projektům, kterým by měla být věnována maximální možná pozornost. Na rozdíl od medializace různých korupčních a politických kauz, totiž skutečně přispívá k řešení jednoho z velmi aktuálních společenských témat. V dnešní době dochází k úzké specializaci poptávky pracovního trhu, na kterou nestíhá reagovat ani školství v podobě vzdělávání v poptávaných oblastech, ani státní správa, či Úřady práce, právě v podobě aktivní pomoci a osvěty. Velké personální agentury se orientují především na zisk a mezi velkou spoustou zájemců o práci, hledají ono malé procento hotových odborníků, kteří jsou na trhu práce okamžitě zpeněžitelní. Personalisté obchodují s odborníky, stát pouze administruje výplatu podpory v nezaměstnanosti. Nezbývá přitom čas na práci s lidmi. Na odhalení a rozvoj potenciálu, který je obsažen v té velké většině uchazečů, kteří jsou při výběrových řízeních odmítnuti. Prvním z kroků pro rozvoj tohoto potenciálu, může být sladění jazyka personalistů a uchazečů o práci. Aby si schopní a šikovní kandidáti nezavřeli cestu jen proto, že neznají formální jazyk odborníků na lidské zdroje.
Kurzy GENIXA, jsou výborným příkladem právě orientace na kandidáty. Velké společnosti sice disponují značnými finančními prostředky. Skutečný potenciál však leží v lidech, v jejich práci, nápadech a kreativitě.

Díky za kurzy.
Petr Charvát (účastník obou kurzů)

Kurz "Jak napsat životopis, aby zaujal zaměstnavatele",se mě znovu velmi líbil. Mám totiž srovnání, jelikož jsem velice podobný kurz (pořádaný Genixou) absolvovala před 2 lety. Jde vidět, že lektorka, která je mimochodem skvělá, reaguje na aktuální situaci na trhu práce, má zpětnou vazbu i od zaměstnavatelů a klientů, a proto její pohled na konečnou podobu CV je skutečně "šitý na míru". Na kurzu vládla přátelská atmosféra. Uvítala jsem také možnost diskuse a především praktických rad ke konkrétním dotazům ohledně CV. Uvědomila jsem si, že můj čtyřstránkový životopis, plný odborné terminologie na první pohled určitě nezaujme, a proto jej musím celý předělat. (Jen se už do toho pustit....). V této souvislosti jsem uvítala možnost zpětné vazby, kterou lektorka nabídla, tj. kontrola nově zpracovaného životopisu.

Kurz "Jak se připravit na pohovor u zaměstnavatele", byl pro mne určitě přínosný. Upozornil posluchače především na možné chyby, kterých by se mohl u pohovoru dopustit. Lektor byl naprosto profesionální jak projevem, tak svojí praxí. Reagoval velmi ochotně na každý položený dotaz, což neměl díky složení skupiny posluchačů vždy snadné, ale on to zvládl bravurně. Očekávám v blízké budoucnosti pohovory u různých zaměstnavatelů, takže informace z kurzu určitě využiji i v praxi.

Celkově hodnotím kurzy velmi vysoko a doporučuji je všem případným zájemcům.
mamka na rodičovské dovolené, 35 let (účastník obou kurzů)

Seminář mi nejvíce pomohl v tom, že nyní budu mít lepší představu o průběhu pohovoru a tím pádem budu i klidnější. Velmi užitečný se mi zdá příklad nezvyklých otázek (např. kolik je v Praze tramvají). Nepřipraveného by mne tato otázka znervoznila, což by ovlivnilo i zbytek pohovoru. Nyní chápu, že personalista si chce v podobných případech pouze vyzkoušet mojí pohotovost a schopnost analýzy, což je pro mne srozumitelné. Pochopil jsem, že silné stránky je to co mohu nabídnout k okamžitému užití a slabé stránky jsou můj potenciál pro další rozvoj. Nyní budu vědět na co se zaměřit při přípravě na pohovor a více se budu snažit získat informace o případném zaměstnavateli. Líbil se mi příklad otázky na personalistu, jak na něj pohovor se mnou zapůsobil a rád bych tuto otázku případně použil. Prostor semináře působil moderně, čistě a účelně, což usnadňuje koncentraci. Velkou výhodou je lokalita v samém centru města. Oceňuji možnost prohlédnout si prostory paláce Koruna. Přednáška byla vedena velmi efektivně - v krátké době byly probrány všechny klíčové části pohovoru. Snad jen škoda, že nezbylo více místa pro diskuzi, ale chápu, že v daném časovém rozsahu to je náročné.

Díky za přínosně ztrávené dvě hodiny.
Michal Štingl (účastník kurzu " Jak se připravit na pohovor u zaměstnavatele" )

Kurz byl pro mě velice pozitivní. Jednak jsem se setkala se zajímavými lidmi a také jsem se dozvěděla nové věci ohledně psaní životopisu. Paní Kusnjerová s námi velice trpělivě probrala všechny body životopisu. Dala nám i rady co uvádět a co raději vynechat v životopisu, aby jsme byly úspěšný. Z kurzu jsem si odnesla dobrý pocit a získala jsem náhled na uchazeče z druhé strany, myslím profesionální personalistky. Škoda, že dvě hodiny utečou velice rychle...


Děkuji za pozvání na kurz a držím Vám palce ve Vaši práci. Pani Majkusová (účastník kurzu "Jak se připravit na pohovor u zaměstnavatele" )

Chtěla bych poděkovat paní Kusnjerové, panu Novákovi a případně i dalším lidem ze společnosti Genixa, kteří se podíleli na organizaci a průběhu kurzů pořádaných ve dnech 29. 10. a 3. 11. Oba kurzy jsem navštívila a jsem za to ráda. Po první výborné zkušenosti jsem na druhý kurz přizvala také svou známou, která se rozhlíží po novém zaměstnání. Velmi jsem ocenila přehlednost informací, praktická cvičení (výběr uchazeče podle životopisů, pohovor „na zkoušku“) otevřenost a zápal přednášejících. Přínosem je zejména možnost nahlédnout na životopis/pohovor očima druhé strany, tzn. porozumět tomu, jaké informace a jaký způsob jejich prezentace jsou pro čtenáře životopisu/tazatele směrodatné a podstatné. Paní Kusnjerová svou nesmírně milou a dlouhou přednášku navíc doplnila pro mne velmi důležitým psychologickým postřehem, totiž že je nutné si nejprve vyjasnit sám v sobě, kam člověk směřuje, a pak teprve se vydat příslušnou cestou.

Ještě jednou tedy velmi děkuji a přeji Vám mnoho sil do Vaší záslužné činnosti.
M. Tomášová (účastník obou kurzů)

Jsem ráda, že jsem se kurzů zúčastnila, získala jsem tam informace z pohledu "druhé strany", a to je vždy velmi užitečné. Zároveň jsem se na zpracování svého životopisu podívala "jinýma" očima. Také jsem ho hned s novými vědomostmi přepracovala..... Oceňuji nasazení, energii i čas paní Kusnjerové, které účastníkům kurzu věnovala. Informace byly přehledné,podrobné, smysluplné, všechny otázky nám zodpověděla. Bylo vidět, že ji práce s lidmi baví a chce se podělit o své "know how". A navíc nezištně, to se opravdu dnes vidí málokdy. Seminář zdarma mě mile překvapil! I druhá přednáška byla zajímavá, také plná informací, dokonce jsem měla možnost si vyzkoušet pohovor "live". Pan Novák vedl kurz v příjemné atmosféře, bylo by fajn dělat pohovory s takovým personalistou. Všem, kteří se na organizaci těchto kurzů podíleli, bych ráda poděkovala, určitě děláte práci užitečnou a smysluplnou. Zvlášt to, myslím, ocení někdo jako já, kdo se třeba poprvé v životě po padesátce ocitl na Úřadu práce. Je to velká pomoc při orientaci v nové situaci a na trhu práce vůbec.

Držím palce, aby vám všem vydržela energie a nadšení.
uchazeč o zaměstnání (účastník obou kurzů)