Absolventi, vítejte na trhu práce

Absolventi, vítejte na trhu práce

Když nemáme řád, vznikne neřád. Když se podíváte, že od poloviny března roku 2020 se svým způsobem zastavilo české školství, tento fakt má vliv na mnoho faktorů. Některé instituce se okamžitě dostaly do formy online výuky díky vedení jednotlivých učitelů, někde to byla otázka managementu školy. Sehrála zde velkou roli podpora rodičů, kteří mají jako jednu z priorit ve svém životě vzdělání svých dětí. Vědí proč. Co to znamená pro naše studenty a jejich budoucí profesní vzdělávání a právě ona důležitá praxe pro další budování kariéry?

Studenti v době “covidové

Studenti středních škol si prodloužili „svaťák“ a studenti vysokých škol přešli do formy online výuky a díky řádu vysokých škol postupovali jako špičkové týmy korporátních společností v další výuce a zkouškovém období.

Sečteno podtrženo, škola je základ života a bez ukončeného vzdělání a dobré orientace na pracovním trhu se nikdo neobejde. Při všech těchto změnách jsou absolventi škol zmateni a ptají se, jak nyní správně hledat práci, jakou výši mzdy si žádat a jak k výběrovému řízení vůbec přistupovat.

Jeden z poznatků, který si současná doba nese, je, že se opět zvýší počet zájemců na jednu pracovní pozici. Vznikne tedy vyšší počet konkurentů mezi sebou a vyhraje ten nejvhodnější, nejlepší. A kdo to má být?

Absolventi, vítejte na trhu práce

Oproti ostatním zemím Evropské unie mají absolventi v ČR vysokou míru umístění a uplatnění. Přesto pro ně bude velice důležité nepodceňovat přípravu prvního kontaktu s danou společností a samotné vypracování životopisu a motivačního dopisu. Je to vstupenka k osobnímu setkání. Na co by se dále měli zaměřit je soustavné sebevzdělávání, ač se právě zavřely dveře školy, zdravá ambicióznost, kdy absolventi vstupují na trh práce s pokorou, aby se naučili novým profesním znalostem a dovednostem jako je skutečná práce v kolektivu (offline, online), uplatnění profesních teoretických znalostí v praxi, píle a sebedisciplína, která souvisí s time managementem.

Absolventi mají stále mnoho příležitostí pro budoucí profesní uplatnění v ČR. Nyní se musí ale více zaměřit na přípravu na výběrové řízení. Vědět, proč, co a jak bych chtěli. Na druhou stranu musí být flexibilní a počítat s tím, že ne vždy bude vše podle jejich představ a budou muset ze svých požadavků slevit. Velkou otázkou bude mzdové ohodnocení a kvalita náplně práce, která jim bude nabízena.

Věříme, že absolventi českého školství v současné době jen v dobrém pocítí, co je to konkurenceschopnost, jak si správně najít společnost, profesi, která bude pro ně zajímavá a to nejen v horizontu roku, dvou, ale pro delší setrvání a profesní růst a rozvoj v několika dalších letech. 

Jaká je a byla pozice absolventů na trhu práce?

Každý absolvent se nachází ve startovním období svého budoucího profesního působení. Proto by měl mít alespoň představu o tom, co od budoucího povolání očekává. Zda je to první zkušenost, jak získat pracovní návyky, zda chce pracovat v malém či velkém kolektivu, zda chce uplatnit své dosavadní odborné znalosti, uplatnit jazykové dovednosti atd. Každý absolvent by si měl uvědomit, že je na začátku své kariéry, a že i když vše hned nesplňuje jeho představy, tak přesto sbírá cenné zkušenosti. Důležité je začít. 

Absolvent je člověk s čistou myslí a neposkvrněn jistými pracovními návyky. Pokud vstoupí do určité společnosti, učí se fungování týmu, porozumění businessu a všechny tyto zkušenosti ho pak provázejí v životě. Je velkou výhodou začít popisovat čistý list papíru. 

Je důležité pěstovat svůj charakter, rozvíjet své silné stránky, mít rozhled a neustále vnímat nové informace. Dnes je taktéž výhodou vzdělávat se v oblasti technologií, online světa, ale na druhou stranu neztrácet sociální kontakt a jít si za svým cílem. 

5 tipů, jak se uplatnit na trhu práce:

  1. Srovnejte si, co chcete
  2. Připravte si dobře životopis a motivační dopis (na tipy se podívejte zde: https://www.youtube.com/watch?v=FOBD8ghGYPE&list=PL_vsZkHvZk_LiSryOYIh0DX2SxhbrhlBv&index=4)
  3. Nepodceňte přípravu na pohovor
  4. Neustále se sebevzdělávejte a nezapomínejte na technické dovednosti
  5. Buďte otevření různým zkušenostem
  6. Nepropadejte panice - každá zkušenost ačkoliv může být špatná, vás posune dále 

Genixa vám může pomoci s přípravou na pohovor, sepsáním životopisu a celkovým seznámením se situací na trhu práce. Neváhejte se na nás obrátit s dotazy na info@genixa.cz

Máte dotaz?

Zavolejte nám na +420 736 466 821 

Napište nám na info@genixa.cz

K vylepšení vašeho uživatelského komfortu používá naše webová stránka soubory cookies. Pokračováním vaší návštěvy na našich webových stránkách, dáváte souhlas k užívání souborů cookies. Více o cookies.