GENIXA JE NEZISKOVÁ ORGANIZACE, KTERÁ BYLA ZALOŽENA V ŘÍJNU 2012 S POSLÁNÍM POMÁHAT LIDEM, KTEŘÍ HLEDAJÍ UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE

GENIXA je nezisková organizace, která byla založena v říjnu 2012 s posláním pomáhat lidem v návratu na pracovní trh.

Naší hlavní devizou je aktivní dobrovolné zapojení odborníků z komerčního sektoru, zejména specialistů na personalistiku, nábor a výběr zaměstnanců do přímé interakce s lidmi, kteří pomoc při hledání práce nejvíce potřebují. Tato přímá interakce probíhá formu neziskového školícího programu a osobní asistence při získávání práce. Naši odborníci používají nejnovější postupy a trendy na trhu práce a chtějí své zkušenosti nabídnout i těm, kteří práci obtížně hledají.

Naše priority:

01podat pomocnou ruku na cestě k hledání zaměstnání

02snižování předsudků zaměstnavatelů o rizikových skupinách zaměstnanců

03pomoci bez vidiny zisku

Milan NovákHlavním představitelem a zakladatelem je Milan Novák. V oblasti personalistiky a náboru zaměstnanců se pohybuje již více než 15 let a jelikož se jeho práce stala zároveň jeho koníčkem, rozhodl se podpořit tento projekt a využít potenciál svých zkušeností i v neziskovém sektoru. Milan Novák pracoval jako manažer mezinárodní personální agentury Grafton Recruitment a měl na starosti 7 zemí v rámci středoevropského regionu a tato pobočková síť nachází práci více než 15 000 lidem ročně. Jeho současná společnost GoodCall "for Talent" pracuje s novým konceptem náborových služeb, který se opírá o nové technologie, využívání sociálních sítí při hledání a řízení talentů. Součástí této koncepce je rovněž Recruitment Academy, která vychovává budoucí specialisty na nábor a personalistiku a navíc se zabývá prací s generací Y. Jeho hlavním cílem v tomto projektu je propojit praktické zkušenosti personalistů a pomoci lidem, kteří práci obtížně hledají.

Milan NovákNositelem myšlenky je Zora Kusnjerová, která pracuje ve společnosti Grafton Recruitment od roku 2011. Jako personální konzultantka byla v kontaktu s více než 900 uchazeči a mnoha zaměstnavateli. Nyní pracuje jako HR specialist. Účastní se kulatých stolů pro neformální vzdělávání. Školí v neziskovém sektoru v projektu “Samoživitelky” a také prezentuje na burze práce, kde se věnuje problematice náboru očima zaměstnavatele a personální agentury.
Jejím hlavním cílem je přenést nabyté zkušenosti a vědomosti dále k těm, kteří je mohou využít při hledání práce a také jim pomoci práci najít.

Název Genixa pochází z latinského slova enixa - znovuzrození.