Zdarma základní kurzy a individuální konzultace

Potřebujete poradit, jak napsat životopis, aby zaujal vašeho budoucího zaměstnavatele? Chcete vědět, jak se nejlépe připravit na pohovor u zaměstnavatele? Pak se přihlašte na jeden z našich kurzů a my vám s tím rádi pomůžeme.

chci více informací

Naše Služby

Pro Uchazeče

Pro Uchazeče

S podporou našeho partnera GoodCall s.r.o., pořádáme profesní kurzy, které jsou určeny všem co hledají uplatnění na trhu práce: Všem kteří přišli o zaměstnání, studentům a absolventům, lidem vracejícím se z rodičovské dovolené, lidem ze znevýhodněných skupin, lidem, kteří se rozhodli pro změnu, i těm kteří práci nehledají, ale chtějí být připraveni. Naše semináře vedou odborníci na personalistiku, kteří mají dlouholeté zkušenosti z výběrových řízení a kteří Vám rádi poradí, jak se stát kvalitním uchazečem o práci a úspěšně absolvovat přijímací pohovor. KURZY A SEMINÁŘE Pro zájemce chystáme pravidelně kurzy, kde pomáháme a radíme účastníkům. Připravujeme pro vás kurzy na tato témata: Jak nastavit LinkedIn profil Jak napsat životopis Příprava na pohovor u...

Celý článek
Pro zaměstnavatele

Pro zaměstnavatele

GENIXA nabízí zdarma podporu s interní komunikací a zároveň vyhledáním zaměstnanců ze znevýhodněné skupiny na trhu práce. Naši odborníci pořádají semináře pro zaměstnavatele, kde je informují o možnostech práce s lidmi, typů úvazků a výhodách pramenících z diverzity pracovního kolektivu.

Celý článek

Naše priority

Pomáháme ohroženým skupinám na trhu práce při hledání nového pracovního uplatnění

Propojujeme znevýhodněné osoby se zaměstnavateli

Podáváme pomocnou ruku na cestě k hledání zaměstnání

Kurz mě mile překvapil otevřeným přístupem lektorek. Skutečně jim šlo o to nám předat, podělit se o maximum svých zkušeností a poznatků. Ale ne jen dle jejich pocitů, snažily se vnímat i naše individuality, strachy, zábrany a postupně jsme se otevřely i my samy sobě a navzájem. Předaly nám praktické informace, které jsme si mohly na kurzu „osahat“, prožít a tak si je odnést sebou. Svým přístupem nám pomohly se vidět sebejistěji a věřit, že si můžeme dovolit jít za svými přáními a sny. Ze srdce Zorce, Ireně i Karolíně děkuji za veškerou podporu, otevřenost a příjemné klima, které hned od začátku vytvořily

Janková Simona

Díky neziskové společnosti Genixa jsme našli maminku po mateřské dovolené, která beze zbytku splňuje naše požadavky na nového zaměstnance. Chtěli bychom touto cestou poděkovat především paní Kusnjerové, která nám byla za všech okolností nápomocná, provedla předvýběr kandidátek a účastnila se všech pohovorů, na kterých jsme byli přítomní také my. Na pohovory nás dopředu připravila, proto jsme se mohli soustředit především na zodpovězení konkrétních dotazů, které nás nejvíce zajímají.

Genixu doporučujeme všem firmám, které uvažují o zaměstnání maminek po mateřské dovolené.

Stanislav Kašpar
Jednatel společnosti LANGEO s.r.o.

Dvojice kurzů "Jak napsat životopis, aby zaujal zaměstnavatele" a "Jak se připravit na pohovor u zaměstnavatele" pořádané společností Genixa o.p.s., patří k projektům, kterým by měla být věnována maximální možná pozornost. Na rozdíl od medializace různých korupčních a politických kauz, totiž skutečně přispívá k řešení jednoho z velmi aktuálních společenských témat. V dnešní době dochází k úzké specializaci poptávky pracovního trhu, na kterou nestíhá reagovat ani školství v podobě vzdělávání v poptávaných oblastech, ani státní správa, či Úřady práce, právě v podobě aktivní pomoci a osvěty. Velké personální agentury se orientují především na zisk a mezi velkou spoustou zájemců o práci, hledají ono malé procento hotových odborníků, kteří jsou na trhu práce okamžitě zpeněžitelní. Personalisté obchodují s odborníky, stát pouze administruje výplatu podpory v nezaměstnanosti. Nezbývá přitom čas na práci s lidmi. Na odhalení a rozvoj potenciálu, který je obsažen v té velké většině uchazečů, kteří jsou při výběrových řízeních odmítnuti. Prvním z kroků pro rozvoj tohoto potenciálu, může být sladění jazyka personalistů a uchazečů o práci. Aby si schopní a šikovní kandidáti nezavřeli cestu jen proto, že neznají formální jazyk odborníků na lidské zdroje.
Kurzy GENIXA, jsou výborným příkladem právě orientace na kandidáty. Velké společnosti sice disponují značnými finančními prostředky. Skutečný potenciál však leží v lidech, v jejich práci, nápadech a kreativitě.

Díky za kurzy.
Petr Charvát (účastník obou kurzů)