Diskriminace během hledání práce

Diskriminace během hledání práce

Práce by měla být prostor, kde se všichni setkávají na stejné startovní čáře, bez ohledu na věk, pohlaví, národnost, orientaci nebo jiné osobní charakteristiky. A i když žijeme ve   21. století, tak realita může být odlišná a mnoho lidí na vlastní kůži pocítí nepříjemné a protizákonné praktiky diskriminace během hledání práce nebo na pracovišti.


Ostrá odpověď na diskriminaci

Slyšeli jste někdy něco ve smyslu: „Vidím, že jste už pár let po škole, slečno. Nebudete plánovat svatbu a děti?“ Bohužel. I takové otázky v této době, čas od času, zazní na pohovoru. A setkávají se s ní nejčastěji ženy. Diskriminace na základě věku, pohlaví, nebo jiných osobních aspektů je protizákonná. 


Zákon je na straně uchazečů

Diskriminace je nepřijatelná a právo stojí na straně uchazečů. Nikdo by neměl být odmítnut jen proto, že je mladý a půjde určitě brzy na mateřskou nebo je moc starý a nebude dost flexibilní. Zaměstnavatelé nesmějí nikoho odmítnout na základě předsudků.


Předsudky a diskriminace

Diskriminace často vychází z předsudků a předpojatých názorů. Ať už jsou ukryté v hlavách lidí nebo otevřeně prezentované v pracovních inzerátech, jsou proti zákonu. Často se diskriminace projevuje ve formulacích inzerátů, kde se hledají "mladí a dynamičtí" uchazeči nebo se stanovuje věkový limit. Ovšem i maskované fráze mohou skrývat diskriminaci, jako "hledáme aktivní a ambiciózní uchazeče" s důrazem na mladý tým.


Ochrana před diskriminací

Ochrana před „nálepkováním“ začíná na osobní úrovni. Uchazeči by měli vědět, že nemusejí odpovídat na nevhodné otázky, které směřují k diskriminaci. Když narazíte na diskriminační inzerát, můžete autora upozornit na nevhodně zvolené formulace. Žijeme ve 21. století a takto osobní otázky do výběrového řízení nepatří.


Diskriminace v práci je nepřijatelná a nezákonná. Každý by měl mít stejné šance a být posuzován na základě svých schopností, nikoli osobních charakteristik!

Autor: Petra Brabencová

Máte dotaz?

Zavolejte nám na +420 607 906 596

Napište nám na info@genixa.cz