Pracující senior je šťastnější senior

Pracující senior je šťastnější senior

Délka života neustále prodlužuje, a stále více seniorů zůstává aktivními i po dosažení důchodového věku. Tento trend má mnoho pozitivních aspektů, nejen pro samotné seniory, ale i pro společnost jako celek. V tomto blogu se podíváme na to, proč je pracující senior šťastnější senior a jaké přínosy to může mít.

V posledních letech lidé pracují déle, i do věku, kdy už jsou senioři, a to i déle, než určuje věk pro odchod do důchodu. Je důležité sledovat, jak se to mění. Mění se nejen to, jak moc jsou senioři ekonomicky aktivní, ale i jaké práce dělají a v jakých odvětvích pracují. Aktuálně se dá říct, že každý desátý senior je pracující. Ne všichni jsou však zaměstnanci. Můžeme také říct, že každý šestý zaměstnavatel je tak starší 60 let. Senioři nejčastěji pracují ve školství, kultuře, vědě, technice a veřejné správě. Méně často je najdeme pracovat v bankách, pojišťovnách a v IT, kde většinou pracují mladší lidé.TIP:
Zaměřte se v pracovním inzerátu na klíčové body, které vám napoví, jestli je inzerovaná práce pro vás!


Pracovní aktivita jako zdroj štěstí

Prvním a nejdůležitějším důvodem, proč zůstat v práci i po dosažení důchodového věku, je udržení psychického a fyzického zdraví. Pravidelná pracovní aktivita pomáhá udržet mozek aktivní a zabraňuje jeho předčasnému stárnutí. Senioři, kteří zůstávají v práci, často vykazují nižší míru depresí, jsou mentálně bystřejší a mají lepší fyzickou kondici než jejich nepracující vrstevníci.


Sociální a ekonomické výhody

Kromě udržování dobrého zdraví přináší pracovní aktivita seniorům i sociální a ekonomické výhody. Pracující senioři jsou často více zapojeni do společenského dění, mají širší sociální sítě a cítí se užiteční. Z ekonomického hlediska jim práce umožňuje lepší finanční nezávislost a často zvyšuje jejich životní standard.

TIP: Zatočme s diskriminací během hledání práce. Přečtěte si, na jaké straně stojí zákon a jak se vyhnout zbytečným předsudkům!


Význam pro společnost

Senioři na pracovním trhu představují také významný přínos pro společnost. Své bohaté zkušenosti a znalosti mohou předávat mladším generacím, což je obzvláště cenné v době, kdy na trhu práce často chybí kvalifikovaní pracovníci. Senioři tak mohou pomoci překlenout mezigenerační propast a přispět k lepšímu porozumění mezi různými věkovými skupinami.


Pracující senior je v mnoha ohledech šťastnější senior. Práce mu nejen pomáhá udržet si zdraví a sociální kontakty, ale také přináší ekonomické výhody a pocit užitečnosti. V širším měřítku přispívají pracující senioři svými zkušenostmi a znalostmi k rozvoji společnosti. Je tedy v zájmu nás všech, aby byli senioři na pracovním trhu vítáni a aby měli možnost zůstat aktivní co nejdéle.Autor: Dominika Urbanová

Máte dotaz?

Zavolejte nám na +420 607 906 596

Napište nám na info@genixa.cz